VIVI

  • komt van het latijnse woord vivium;
  • Vivium betekent leven;
  • Zijn ook de 4 eerste letters van mijn naam Viviane;
Ieder levend wezen is op zijn manier uniek en heeft recht op een waardig bestaan – aangepast aan hun specifieke behoeften en noden – kortom een goed leven.

mensen en dieren – dieren en mensen
dieren helpen mensen – mensen helpen dieren
We kunnen niet zonder elkaar: dat maakt ons samen sterk.

October dierenmaand bij Vivis-ark deze maand zijn er een aantal prijzen te winnen.
Wie tot 25 october een mooie foto samen met een verhaal van zijn of haar geadopteerd dier stuurt of mailt naar:

Vivis-ark
Maastrichtersteenweg 202,
3500 Hasselt
vivianevandormael@hotmail.com

kan er een mooe prijs mee winnen.

1 ste prijs: 6 maanden dierenvoeding
2 de prijs : gratis cursus Healing bij dieren
3 de prijs : 1 dagje bij Vivis-ark


OVER ONS


Vivi´s ark is een vereniging gevestigd in een gewoon huis. Al onze dieren genieten samen met ons een familiaal leven.

Daar we grote dierenliefhebbers zijn vangen we dieren in nood op tot ze herplaatst kunnen worden. Wel kleinschalig, daar het voor ieder leefbaar moet zijn. Ook werken we samen met verschillende organisaties zoals:
  • Rescani
  • Rescuedogseurope
Deze verenigingen zetten zich in voor buitenlandse dieren, maar ook voor de dieren die in onze asielen verblijven.

Daar we ook geloven dat ieder dier, ongeacht formaat, soort of afkomst, waar ook ter wereld, recht heeft op bescherming en een waardig leven.

Viviane met hond